Eşitlikçi ve Demokratik Anne-Baba Tutumu çocuğun arkadaşlık ilişkilerine nasıl etki eder?

Anne-baba, birbirine değer veren, saygı-sevgi gösteren bir tutum içerisindedirler. Aile içerisinde uzun süren çekişme, kavga ve anlaşmazlıklar yoktur. Sorunlarını konuşup danışarak çözerler. Böylece çocuğun ilk örnek alacağı davranış biçimi oluşmaya başlar. Bu model davranışı arkadaşlarına da yansıtır ve ilişkilerini yönetmekte zorlanmaz.
Her bireyin uyacağı kurallar bellidir. Kuralların değişmezliğini gören çocuk okulda ve sınıfta ki kurallara da uyar, kural dışı hareket etme gayretine girmeyeceği için otoriteye karşı da saygılı ve ölçülü olmayı öğrenir.
Anne-baba ılımlı, esnek ve demokratik bir otoriteye sahip olduğunda çocuk da aynı rolü üstlenir.
Anne ve baba çocuklarına karşı ortak bir tutum içinde hareket ettiğinde çocuk da bunu öğrenir ve arkadaşları arasında kayırmaya gitmez dolayısıyla güven duyulan bir arkadaş olur. Çocuklarını özerk bir birey olarak kabul eden anne baba bağımsız bir kişilik geliştirmesini teşvik ederler. Böylece çocuk da arkadaşları arasında ki farklılıkları olduğu gibi kabul eder ve önyargı geliştirmeden ve olumsuz eleştiriler yapmadan her türden kişi ile arkadaşlık etmeyi öğrenirken aynı zaman da onlardan zarar görmemeyi öğrenir.
Çocuk kendi işini kendi başına yapmaya alıştırılarak sorumluluk almaya hazır hale getirilir. Sorumluluklarını bilen çocuk ders çalışma alışkanlığını, ödevlerini düzenli yapmayı, okula ait olan unutmaması gereken materyaller veya verilen görevleri de yerine getirmekte zorlanmaz.

About the Author

Özgür Yurttutan