Sınavlar Olmasa!

Sınav, öğrenilen bilginin ne ölçüde ve ne şekilde öğrenilmiş olduğunu gösteren en temel ölçümdür. Küçük yaşlardan itibaren okullarda gerçekleştirilen sınavlar, aslında öğrenci için yararlı bir değerlendirmedir. Aynı şekilde çocukların kariyer eğilimlerini ve yetenek alanlarını belirlemek için de üst sınıflarda gerekli …

Read More