Meslek Andı

Psikolojik Danışmanlar İçin Meslek Andı “Psikolojik danışman olarak, kazandığım bu bilgi ve becerileri benden yardım isteyen danışanlarımın iyiliği için kullanacağım. Danışana daima saygılı davranacağım; kararlaştırılan saatte onu görüşmeye alıp, içten bir ilgi ve dikkatle dinleyeceğim. Danışanı hiçbir Şekilde kendi maddi ya da psikolojik ihtiyaçlarımın doyum aracı görmeyeceğim, ondan yasal haklarım dışında çıkar sağlamaya kalkışmayacağım, onunla profesyonel sınırları aşan ilişkiler kurmayacağım. Bilgimin yetersiz olduğunu kabul ederek daima kendimi geliştirme çabası içinde olacağım. Yeterlik sınırlarımı aşan vak’aları ilgili kurumlara gönderecek, danışanı asla deneme aracı olarak kullanmayacağım. Meslektaşlarımı küçük düşürecek söz ve davranışlardan kaçınacağım. Meslek yaşamım boyunca bir psikolojik danışman olmanın gururunu duyacak, mesleğimi geliştirmek için çaba harcayacağım”.(Kuzgun,2000)